Foreningens kontaktpersoner:

Workout: Jonna Toft Kristensen Tlf.: 97541220
Flagmand: Ejnar Laigaard

Tlf.; 51911780   

Tastum Vandværk: Lars Kristensen Tlf.: 29624982
 Forsamlingshuset  Tage Laursen Tlf.: 23236057
     


Din bestyrelse

Den nye bestyrelse for året 2021/2022, er blevet konstitueret således:

Formand: Peter Adser-Larsen Tlf.: 23432885  
Næstformand: Inger Jensen Tlf.: 26142275
Sekretær: Jan Egon Kristensen Tlf.: 29916251
Kasserer: Jan Egon Kristensen Tlf.: 29916251
Best. Medlem: Kristian Henriksen Tlf.: 22772864
Best. Medlem: Bente Henriksen Tlf.: 29891268
Best.Medlem: Marie Martinussen Tlf.: 22254889
Best.Medlem:

Morten Iversen

Tlf.: 52309826
Suppleanter:

Anette Laursen

Jytte Alsbjerg Frandsen