Tastum-Kobberup og Feldingbjerg

Borgerforening og

Tastum Kultur- og Forsamlingshus

Afholder ordinær generalforsamling i Tastum

Forsamlingshus torsdag den 21/11 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Med venlig hilsen

Bestyrelserne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er du på nuværende tidspunkt endnu ikke medlem af Borgerforeningen, så overvej nu om du vil være med til at ændre tingene i Tastum, Kobberup og Feldingbjerg. 

Du kan kontakte borgerforeningen på: foreningen@tastum.dk