Foreningens kontaktpersoner:

Workout: Jonna Toft Kristensen Tlf.: 97541220
Flagmand: Ejnar Laigaard

Tlf.; 97541780   

Tastum Vandværk: Lars Kristensen Tlf.: 29624982
     
Forsamlingshuset Tage Laursen Tlf.: 23236057


Din bestyrelse

Den nye bestyrelse for året 2019/2020, er blevet konstitueret således:

Formand: Peter Adser-Larsen Tlf.: 23432885  
Næstformand: Inger Jensen Tlf.: 26142275
Sekretær: Jan Egon Kristensen Tlf.: 29916251
Kasserer: Jan Egon Kristensen Tlf.: 29916251
Best. Medlem: Kristian Henriksen Tlf.: 22772864
Best. Medlem: Bjarne Toft Kristensen Tlf.: 24414420
Best.Medlem: Trine Mark Tlf.: 22780491
Best.Medlem: 

Jack Bang

Tlf.: 42158717
Suppleanter:

Anette Laursen

Jytte Alsbjerg Frandsen