Foreningens kontaktpersoner:

Workout: Jonna Toft Kristensen
Bente Henriksen
Tlf.: 9754 1220
Tlf.: 2989 1268
Flagmand: Ejnar Laigaard

Tlf.; 97541780   

Tastum Vandværk: Lars Kristensen Tlf.: 2962 4982
     
Forsamlingshuset Steen Ehrenreich Tlf.: 2083 1275


Din bestyrelse

Den nye bestyrelse for året 2017/2018, er blevet konstitueret således:

Formand: Michael Dalsgaard Tlf.: 9754 1663 /3074 7101 
Næstformand: Inger Jensen Tlf.: 2614 2275
Sekretær: Trine Mark Tlf.: 2278 0491
Kasserer: Jan Kristensen Tlf.: 2991 6251
Best. Medlem: Rasmus Berthelsen Tlf.: 2857 4872
Best. Medlem: Jack Bang Tlf.: 4215 8717
Best.Medlem: Kristoffer Myrtue Tlf.: 2618 1395
Suppleanter: 

Ellen Margrethe Laigaard

Anette Laursen